Tunnel Myrene

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Håkon Einarsson 11.09.2018

Nå er selve tunnelen ferdig sprengt. Vi vil takke naboene for tålmodigheten mens vi drev med støyende arbeid i forbindelse med tunnelsprengningen og beklager forstyrrelsen.

Det blir litt mer sprengningsarbeid ute i dagen fra tunnelåpningen langs veien mot rundkjøring og en del grunnarbeid for å etablere ny vei. 


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

NRC Group har fått i oppdrag fra P-Hus Vest AS å etablere en adkomsttunnel fra rundkjøringen på Myrene direkte inn til eksisterende parkeringsanlegg. Veien til tunnelen starter ved rundkjøringen på Myrene og går til tunnel åpningen som ligger vest for Kiwi-butikken. Tunnelen blir ca. 400 meter lang.

Det er estimert at vi må sprenge mellom 80 og 110 ganger i løpet av prosjektet for å ferdiggjøre tunnelen. NRC Group forventer å være ferdige med sprengningsarbeidet i slutten av september.
Sprengningsarbeid må forventes mellom kl. 07:00 – 23:00.

Det blir benyttet rystelsesmålere plassert strategisk på de husene som er nærmest tunnelsprengningen. Sprengningsarbeidet vil bli justert underveis etter hvor høye rystelser som måles.
Tiltak for å minske rystelser ved høye målinger er å bore kortere inn i fjellet og minske omfanget på sprengningen. Forhåpentligvis trenger vi ikke gjøre dette ofte slik at vi heller kan bli ferdig med færre antall sprengninger og på kortere tid.

For huseiere og beboere i nabolaget som kan være interessert i eller påvirket av dette arbeidet har NRC Group og Implenia Norge tatt i bruk denne nettsiden der folk kan følge med på sprengningsarbeidet. og om ønskelig kan de melde seg på SMS-varsling om sprengninger. Den som har meldt seg på SMS-varsling vil få SMS i forkant av hver sprengning som blir utført.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med prosjektleder Håkon Einarsson hos NRC Group på tlf.: +47 928 16 789, eller på e-post: he@nrcgroup.no.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15 – 45 min. før sprengning.
Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.Ingen dokumenter

Ingen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.