Tunnel Myrene

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
Tunnel Myrene (P-Hus Vest)
Salve nr 76 i området
648 m³ I dag
kl 11.30
Tunnel Myrene (P-Hus Vest)
Salve nr 75 i området
648 m³ I går
kl 13.00
Tunnel Myrene (P-Hus Vest)
Salve nr 74 i området
540 m³ 13.08.2018
kl 15.30

Driftsmeldinger

Implenia Norge 12.07.2018

I uke 29 og 30 tar tunneldriverne ferie, da vil det ikke bli boret og sprengt for å utvide selve tunnelen.
Annet arbeid vil imidlertid fortsette. Det skal sprenges grøft i tunnelen og arbeides med annet grunnarbeid utenfor tunnelen.

I uke 31 fortsetter vi med tunnelsprengningen.Implenia Norge 22.06.2018

Det blir ikke lenger postert eller varslet med sirene i forkant av tunnelsprengningen. Tunnelen har nå passert 100 m og utover støy er det ikke lenger knyttet risiko til sprengningen mhp omgivelsene.

Forhåndsvarsling av tunnelsprengning vil nå skje kun via SMS-varsling. 


BlastManager 09.05.2018
Her blir det fortløpende lagt ut driftsmeldinger for dette prosjektet.

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

NRC Group har fått i oppdrag fra P-Hus Vest AS å etablere en adkomsttunnel fra rundkjøringen på Myrene direkte inn til eksisterende parkeringsanlegg. Veien til tunnelen starter ved rundkjøringen på Myrene og går til tunnel åpningen som ligger vest for Kiwi-butikken. Tunnelen blir ca. 400 meter lang.

Det er estimert at vi må sprenge mellom 80 og 110 ganger i løpet av prosjektet for å ferdiggjøre tunnelen. NRC Group forventer å være ferdige med sprengningsarbeidet i slutten av september.
Sprengningsarbeid må forventes mellom kl. 07:00 – 23:00.

Det blir benyttet rystelsesmålere plassert strategisk på de husene som er nærmest tunnelsprengningen. Sprengningsarbeidet vil bli justert underveis etter hvor høye rystelser som måles.
Tiltak for å minske rystelser ved høye målinger er å bore kortere inn i fjellet og minske omfanget på sprengningen. Forhåpentligvis trenger vi ikke gjøre dette ofte slik at vi heller kan bli ferdig med færre antall sprengninger og på kortere tid.

For huseiere og beboere i nabolaget som kan være interessert i eller påvirket av dette arbeidet har NRC Group og Implenia Norge tatt i bruk denne nettsiden der folk kan følge med på sprengningsarbeidet. og om ønskelig kan de melde seg på SMS-varsling om sprengninger. Den som har meldt seg på SMS-varsling vil få SMS i forkant av hver sprengning som blir utført.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med prosjektleder Håkon Einarsson hos NRC Group på tlf.: +47 928 16 789, eller på e-post: he@nrcgroup.no.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15 – 45 min. før sprengning.
Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Ingen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
I dag kl 11.30 76 Tunnel Myrene (P-Hus Vest) 648 m³
I går kl 13.00 75 Tunnel Myrene (P-Hus Vest) 648 m³
13.08.2018 kl 15.30 74 Tunnel Myrene (P-Hus Vest) 540 m³
11.08.2018 kl 08.00 73 Tunnel Myrene (P-Hus Vest) 600 m³
10.08.2018 kl 12.15 72 Tunnel Myrene (P-Hus Vest) 464 m³
09.08.2018 kl 20.00 71 Tunnel Myrene (P-Hus Vest) 444 m³
09.08.2018 kl 08.15 70 Tunnel Myrene (P-Hus Vest) 423 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.