TGB Smestad - Sogn

Nærstående sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 597 i området
175 m³ I dag
kl 13.00
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 599 i området
450 m³ I dag
kl 20.30

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 598 i området
185 m³ I dag
kl 19.41
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 596 i området
165 m³ I dag
kl 10.55

Driftsmeldinger

BlastManager 13.09.2017
Her blir det fortløpende lagt ut driftsmeldinger for dette prosjektet.

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Hovedstrømnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

I 2015 lanserte Statnett en overordnet plan for å sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. De første tiltakene i planen er fornyelse av Smestad og Sogn transformatorstasjoner og kabelforbindelsen mellom disse. Dette er anlegg som er gamle og derfor trenger oppgradering først. Du kan lese mer om prosjektet på www.storoslo.statnett.no .

Nabokontakt

Statnett  har tilsatt en nabokontakt. Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med

Kristin Baumann Marthinsen, Statnett. Epost: storoslo@statnett.no. Telefon: 957 20 211

Følg framdriften? Følg adresse under:

http://bioweb08.bioforsk.no/open_smestad_sogn/hovedside.php?bredde=1745&hoyde=982

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsrutine

Det vil bli sendt ut SMS varsel om planlagt tid og sted for sprenging ca 30 minutt før salveIngen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
I dag kl 19.41 598 TGB Smestad - Sogn 185 m³
I dag kl 10.55 596 TGB Smestad - Sogn 165 m³
18.01.2019 kl 21.30 595 TGB Smestad - Sogn 175 m³
18.01.2019 kl 15.00 594 TGB Smestad - Sogn 550 m³
17.01.2019 kl 22.45 593 TGB Smestad - Sogn 450 m³
17.01.2019 kl 20.41 591 TGB Smestad - Sogn 172 m³
17.01.2019 kl 19.45 592 TGB Smestad - Sogn 175 m³
17.01.2019 kl 10.45 589 TGB Smestad - Sogn 175 m³
17.01.2019 kl 10.45 590 TGB Smestad - Sogn 175 m³
16.01.2019 kl 18.00 588 TGB Smestad - Sogn 172 m³
16.01.2019 kl 10.30 587 TGB Smestad - Sogn 175 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.