TGB Smestad - Sogn

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 896 i området
128 m³ 24.05.2019
kl 21.30
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 895 i området
128 m³ 24.05.2019
kl 15.45
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 894 i området
128 m³ 24.05.2019
kl 09.30
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 893 i området
128 m³ 23.05.2019
kl 22.54
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 892 i området
128 m³ 23.05.2019
kl 19.05
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 891 i området
128 m³ 23.05.2019
kl 15.45
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 890 i området
128 m³ 23.05.2019
kl 10.05

Driftsmeldinger

BlastManager 13.09.2017
Her blir det fortløpende lagt ut driftsmeldinger for dette prosjektet.

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Hovedstrømnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

I 2015 lanserte Statnett en overordnet plan for å sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. De første tiltakene i planen er fornyelse av Smestad og Sogn transformatorstasjoner og kabelforbindelsen mellom disse. Dette er anlegg som er gamle og derfor trenger oppgradering først. Du kan lese mer om prosjektet på www.storoslo.statnett.no .

Nabokontakt

Statnett  har tilsatt en nabokontakt. Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med

Kristin Baumann Marthinsen, Statnett. Epost: storoslo@statnett.no. Telefon: 957 20 211

Følg framdriften? Følg adresse under:

http://bioweb08.bioforsk.no/open_smestad_sogn/hovedside.php?bredde=1745&hoyde=982

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsrutine

Det vil bli sendt ut SMS varsel om planlagt tid og sted for sprenging ca 30 minutt før salveIngen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
24.05.2019 kl 21.30 896 TGB Smestad - Sogn 128 m³
24.05.2019 kl 15.45 895 TGB Smestad - Sogn 128 m³
24.05.2019 kl 09.30 894 TGB Smestad - Sogn 128 m³
23.05.2019 kl 22.54 893 TGB Smestad - Sogn 128 m³
23.05.2019 kl 19.05 892 TGB Smestad - Sogn 128 m³
23.05.2019 kl 15.45 891 TGB Smestad - Sogn 128 m³
23.05.2019 kl 10.05 890 TGB Smestad - Sogn 128 m³
22.05.2019 kl 23.00 889 TGB Smestad - Sogn 128 m³
22.05.2019 kl 17.08 888 TGB Smestad - Sogn 128 m³
22.05.2019 kl 15.30 885 TGB Smestad - Sogn 128 m³
22.05.2019 kl 10.15 886 TGB Smestad - Sogn 128 m³
20.05.2019 kl 20.00 884 TGB Smestad - Sogn 128 m³
20.05.2019 kl 14.45 883 TGB Smestad - Sogn 128 m³
20.05.2019 kl 09.15 882 TGB Smestad - Sogn 125 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.