TGB Smestad - Sogn

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 143 i området
396 m³ 21.04.2018
kl 10.32
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 142 i området
300 m³ 20.04.2018
kl 21.15

Driftsmeldinger

BlastManager 13.09.2017
Her blir det fortløpende lagt ut driftsmeldinger for dette prosjektet.

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Hovedstrømnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

I 2015 lanserte Statnett en overordnet plan for å sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. De første tiltakene i planen er fornyelse av Smestad og Sogn transformatorstasjoner og kabelforbindelsen mellom disse. Dette er anlegg som er gamle og derfor trenger oppgradering først. Du kan lese mer om prosjektet på www.storoslo.statnett.no .

Nabokontakt

Statnett  har tilsatt en nabokontakt. Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med

Kristin Baumann Marthinsen, Statnett. Epost: storoslo@statnett.no. Telefon: 957 20 211

Følg framdriften? Følg adresse under:

http://bioweb08.bioforsk.no/open_smestad_sogn/hovedside.php?bredde=1745&hoyde=982

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsrutine

Det vil bli sendt ut SMS varsel om planlagt tid og sted for sprenging ca 30 minutt før salve

Ingen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
21.04.2018 kl 10.32 143 TGB Smestad - Sogn 396 m³
20.04.2018 kl 21.15 142 TGB Smestad - Sogn 300 m³
20.04.2018 kl 11.02 140 TGB Smestad - Sogn 300 m³
20.04.2018 kl 10.44 141 TGB Smestad - Sogn 161 m³
19.04.2018 kl 20.30 139 TGB Smestad - Sogn 216 m³
17.04.2018 kl 19.46 138 TGB Smestad - Sogn 112 m³
17.04.2018 kl 17.19 137 TGB Smestad - Sogn 350 m³
17.04.2018 kl 14.05 136 TGB Smestad - Sogn 216 m³
16.04.2018 kl 18.36 134 TGB Smestad - Sogn 300 m³
16.04.2018 kl 18.30 135 TGB Smestad - Sogn 216 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.