TGB Smestad - Sogn

Nærstående sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 474 i området
636 m³ I dag
kl 09.30
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 475 i området
128 m³ I dag
kl 10.00

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
TGB Smestad - Sogn
Salve nr 473 i området
128 m³ 16.11.2018
kl 18.25

Driftsmeldinger

BlastManager 13.09.2017
Her blir det fortløpende lagt ut driftsmeldinger for dette prosjektet.

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Hovedstrømnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

I 2015 lanserte Statnett en overordnet plan for å sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. De første tiltakene i planen er fornyelse av Smestad og Sogn transformatorstasjoner og kabelforbindelsen mellom disse. Dette er anlegg som er gamle og derfor trenger oppgradering først. Du kan lese mer om prosjektet på www.storoslo.statnett.no .

Nabokontakt

Statnett  har tilsatt en nabokontakt. Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med

Kristin Baumann Marthinsen, Statnett. Epost: storoslo@statnett.no. Telefon: 957 20 211

Følg framdriften? Følg adresse under:

http://bioweb08.bioforsk.no/open_smestad_sogn/hovedside.php?bredde=1745&hoyde=982

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsrutine

Det vil bli sendt ut SMS varsel om planlagt tid og sted for sprenging ca 30 minutt før salve

Ingen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
16.11.2018 kl 18.25 473 TGB Smestad - Sogn 128 m³
15.11.2018 kl 19.07 471 TGB Smestad - Sogn 128 m³
15.11.2018 kl 09.30 468 TGB Smestad - Sogn 128 m³
13.11.2018 kl 20.30 465 TGB Smestad - Sogn 128 m³
13.11.2018 kl 12.45 462 TGB Smestad - Sogn 125 m³
13.11.2018 kl 11.15 463 TGB Smestad - Sogn 358 m³
13.11.2018 kl 10.50 464 TGB Smestad - Sogn 125 m³
12.11.2018 kl 21.00 460 TGB Smestad - Sogn 125 m³
12.11.2018 kl 19.27 461 TGB Smestad - Sogn 330 m³
12.11.2018 kl 15.15 459 TGB Smestad - Sogn 125 m³
12.11.2018 kl 11.30 458 TGB Smestad - Sogn 358 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.