Sogn transformatorstasjon

Nærstående sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
Sogn Kraftstasjon
Salve nr 8 i området
232 m³ 29.04.2019
kl 14.00

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
Sogn Kraftstasjon
Salve nr 7 i området
600 m³ I går
kl 14.05
Sogn Kraftstasjon
Salve nr 6 i området
199 m³ 24.04.2019
kl 14.30

Driftsmeldinger

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Hovedstrømnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

I 2015 lanserte Statnett en overordnet plan for å sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. De første tiltakene i planen er fornyelse av Smestad og Sogn transformatorstasjoner og kabelforbindelsen mellom disse. Dette er anlegg som er gamle og derfor trenger oppgradering først. Du kan lese mer om prosjektet på www.storoslo.statnett.no

Varslingsrutiner

Det vil bli sendt ut SMS varsel om planlagt tid og sted for sprenging ca 30 minutt før salve

Nabokontakt

Statnett  har tilsatt en nabokontakt. Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med
Kristin Baumann Marthinsen, Statnett. Epost: storoslo@statnett.no. Telefon: 957 20 211
Ingen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
I går kl 14.05 7 Sogn Kraftstasjon 600 m³
24.04.2019 kl 14.30 6 Sogn Kraftstasjon 199 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.