Fv.453 - Skogbygdsvegen

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter)
Salve nr 15 i området
116 m³ 16.08.2019
kl 13.58
Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter)
Salve nr 14 i området
83 m³ 16.08.2019
kl 11.04
Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter)
Salve nr 13 i området
167 m³ 16.08.2019
kl 09.29
Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter)
Salve nr 12 i området
139 m³ 15.08.2019
kl 14.59
Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter)
Salve nr 11 i området
148 m³ 15.08.2019
kl 11.57
Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter)
Salve nr 10 i området
94 m³ 15.08.2019
kl 09.28

Driftsmeldinger

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Lene Baastad hos Byggherre, Statens vegvesen på tlf 414 73 205 eller e-post lene.baastad@vegvesen.no.

Om prosjektet

I forbindelse med utbedringen av fv. 453 som nå pågår fra krysset med fv. 453 (Vågåvegen) og ca. 750 meter oppover, skal det sprenges fjellskjæring og overvannsgrøfter.

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av Bergsprenger Andreas Elda.
Ingen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
16.08.2019 kl 13.58 15 Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter) 116 m³
16.08.2019 kl 11.04 14 Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter) 83 m³
16.08.2019 kl 09.29 13 Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter) 167 m³
15.08.2019 kl 14.59 12 Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter) 139 m³
15.08.2019 kl 11.57 11 Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter) 148 m³
15.08.2019 kl 09.28 10 Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter) 94 m³
13.08.2019 kl 14.58 9 Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter) 64 m³
13.08.2019 kl 12.07 8 Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter) 102 m³
13.08.2019 kl 08.56 7 Fv.453 - Skogbygdsvegen (Vegskjæring og OV-grøfter) 66 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.