Fv.453 - Skogbygdsvegen

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Lene Baastad hos Byggherre, Statens vegvesen på tlf 414 73 205 eller e-post lene.baastad@vegvesen.no.

Om prosjektet

I forbindelse med utbedringen av fv. 453 som nå pågår fra krysset med fv. 453 (Vågåvegen) og ca. 750 meter oppover, skal det sprenges fjellskjæring og overvannsgrøfter.

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av Bergsprenger Andreas Elda.
Ingen dokumenter

Ingen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.