Ringveien 2, Tranby

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Karl Holthe 23.05.2019

Sprengningsarbeidene for videre drift er planlagt oppstart i uke 22.


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Arbeider med å videreføre gang/sykkelvei, avkjøring samt forberedende arbeider med infrastruktur og fortau er førsteprioritet for oss og som dere har merket igangsatt.

Det vil bli noe sprengning i denne forbindelse for å nå godkjente høyder, vi beklager de ulemper dette måtte medføre. Eksakte tidspunkter er pr. nå ikke mulig å forutsi.

Arbeidene pågår i utgangspunktet mellom 0700 og 1900. Kan dog avvike enkelte dager.
Ingen dokumenter

Ingen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.