E134 Myntbrua – Trollerudmoen

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Om prosjektet

Fire felts veg gjennom sentrale deler av Kongsberg fra Myntbrua nær sentrum i nord, langs Gomsrudveien sørover langs østsidden av Lågen, ny bru over Lågen rett sør for Teknologiparken i Kongsberg, veg i dagen vestover inn Sellikdalen og videre sørover i Svartåstunnelen i to løp ned mot Trollerudmoen.Ingen dokumenter

Ingen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.