E6 Soknedal

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Ove Kjell Nes 28.09.2019

Mandag 30.09.19 starter vi opp med sprenging ved fylkesveg 651, Ertshus, i avkøyringa E6. Nedanfor skulen/kyrkja.

Vi sprenger ikkje i tidsromma ved skulestart og slutt. Ellers vil det bli sprengt til ulike tider i arbeidstida vår, som er kl 7:00 til 19:30, mandag til laurdag.


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Prosjektet E6 Soknedal gjennomføres av AF Gruppen Norge for byggherren Statens Vegvesen region midt.

Oppdraget gjelder utførelse av arbeider forbundet med utbygging av E6 Soknedal, som omfatter ny E6 i fra Vindåsliene i sør til Korporalbrua i Nord. 

Nabokontakt

Om de har spørsmål så kan de kontakte

Pål Idar Saure, tlf 974 08 040, eller

Ove K Nes, tlf 974  22 499.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca 2 timer før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Ellers blir alle salver varsla med korte støt med sirene.
Ingen dokumenter

Ingen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.