E6 Arnkvern - Moelv

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 21.10.2019

Asfalteringsarbeider mellom Nydal og Høksrud bru på nattestid

Det blir utført asfalteringsarbeider på nattestid på ny E6 mellom Nydal og Høksrud bru (ved Langbakken) i uke 43.

I tillegg vil det utføres asfalteringsarbeider på dagtid mellom Sollerud og Brumunddal i uke 43.


Svein Jarl Caspersen 16.10.2019

Asfalteringsarbeider på natt mellom Høksrud og Verven

Det skal utføres asfalteringsarbeider på natt mellom Høksrud og Bergshøgda natt til 17. oktober og mellom Tjernli og Verven natt til 18. oktober.


Svein Jarl Caspersen 10.10.2019

Stengning av E6 mellom Moelv og Økelsrud

E6 blir stengt mellom Moelv og Økelsrud fra fredag 11. oktober kl 21.00 til mandag 14.oktober kl 04.30. Det skal utføres arbeid med nye stikkrenner på strekningen nord for Rudshøgda til sør for Ulvegutua på eksisterende E6.

Modulvogntog slippes gjennom ved Økelsrud mot Rudshøgda og vil få følgebil.

Beboere nord for Skarpsno ved Røsslyngvegen vil få adkomst av trafikkdirigenter til og fra hjemsted. 

 


Svein Jarl Caspersen 08.10.2019

Riving av Trekvarten bru og montering av ny Trekvarten bru

I perioden fra 18. oktober kl. 19.00 og fram til 21. oktober kl 06.00 vil eksisterende Trekvarten bru mellom Botsenden og Økelsrud bli revet og ny bru vil bli montert. I denne perioden vil E6 bli stengt og omkjøring via Ringsakervegen vil bli skiltet.


Svein Jarl Caspersen 08.10.2019

Asfaltarbeider Vestheim-Rudshøgda på nattestid

Det vil bli utført asfaltering av ny E6 fra fredag 11. oktober kl. 21.00 til mandag 14. oktober kl. 06.00.


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldendeIngen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.