E6 Arnkvern - Moelv

Nærstående sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 197 i området
1743 m³ 19.02.2019
kl 14.45

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 196 i området
952 m³ 14.02.2019
kl 13.00
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 195 i området
1276 m³ 13.02.2019
kl 18.00

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 30.01.2019

Skarpsnotunnelen er åpnet!

Natt til 30. januar åpnet ferdig strosset Skarpsnotunnel og omleggingen av E6 på FV 213 er avsluttet. Det er satt opp midlertidig belysning i tunnelen og vi ber trafikantene om å vise hensyn og følge skiltingen i området.


Svein Jarl Caspersen 22.10.2018

 Nytt trafikkmønster på Økelsrud!

Fra tirsdag morgen 23.oktober blir det nytt kjøremønster i krysset på Økelsrud. Vi  ber trafikantene i området om å følge skiltingen på stedet. Dette gjelder også for myke trafikanter som heretter må krysse E6 via Trekanten bru syd for Sangheim bru.


Svein Jarl Caspersen 17.10.2018

Støping av Høksrud bru ved Langbakken

I dag støpes dekket på Høksrud bru på E6 ved Langbakken i Nydal.

Brua vil bli sydgående løp på E6 når den er ferdig. Når brua er ferdig med kantdragere og rekkverk vil Langbakken bli åpnet for alminnelig ferdsel.


Svein Jarl Caspersen 02.07.2018

Oppstart av sprengningsarbeider - Ny Skarpsno tunnel

Sprengningsarbeidene på ny Skarpsno tunnel starter opp tirsdag 3. juli. Det er viktig at beboere i området følger sprengningsleders anvisninger!


Svein Jarl Caspersen 13.06.2018

Asfaltarbeider i Brumunddal 14. juni!

Det vil bli utført fresing og asfaltering av omkjøringsvegen på E6 i området Nederkvern/kryssing av Brumunda i Brumunddal torsdag den 14. juni mellom kl. 10.00 og 15.00.
Arbeidene er planlagt med manuell dirigering og trafikantene må påregne noe ventetid.


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldendeTidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
14.02.2019 kl 13.00 196 E6 Arnkvern - Moelv 952 m³
13.02.2019 kl 18.00 195 E6 Arnkvern - Moelv 1276 m³
12.02.2019 kl 14.45 194 E6 Arnkvern - Moelv 1745 m³
11.02.2019 kl 14.45 193 E6 Arnkvern - Moelv 1029 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.