E6 Arnkvern - Moelv

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 264 i området
1178 m³ 15.08.2019
kl 13.15

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 18.06.2019

Asfaltarbeider mellom Nydal og Bergshøgda

Det gjennomføres asfaltarbeider på ny E6 mellom Nydal og Bergshøgda i uke 25. Arbeidene vil bli gjennomført som nattarbeid.


Svein Jarl Caspersen 18.06.2019

Dekkestøp på Sangheim bru!

Det gjennomføres dekkestøp på Sangheim bru tirsdag 18. juni. Sangheim bru krysser E6 på Økelsrud.


Svein Jarl Caspersen 03.06.2019

Asfaltarbeid på nattestid mellom Nydal og Bergshøgda

Det skal gjennomføres asfaltarbeider på E6 i uke 24. Arbeidene vil bli gjennomført som nattarbeid og oppstart tirsdag 11. juni kl. 19.00 og avsluttes 14. juni kl. 07.00.

Beboere langs E6 i området Nydal-Bergshøgda er varslet særskilt.


Svein Jarl Caspersen 28.05.2019

Trafikkomlegginger Rudshøgda - Skarpsno

Trafikken legges om ved Skarpsnotunnel Nord over Røsslyngvegen i uke 23. Bakgrunnen er riving av gammel og bygging av ny kulvert for E6. Vi ber trafikantene være oppmerksomme og følge skiltingen på stedet.


Svein Jarl Caspersen 10.04.2019

Trafikkomlegging på Rudshøgda

Det blir omlegging av trafikken på Rudshøgda i uke 17, dvs. i uken etter påske. Vær obs på nytt kjøremønster, vær oppmerksom og respekter skiltingen i området. Skiltplan legges ut på vår blogg  https://arnkvern-moelv.veidekke.no/

 


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldendeTidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
15.08.2019 kl 13.15 264 E6 Arnkvern - Moelv 1178 m³
12.08.2019 kl 13.45 263 E6 Arnkvern - Moelv 233 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.