E6 Arnkvern - Moelv

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 228 i området
158 m³ I går
kl 13.30
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 229 i området
296 m³ 24.04.2019
kl 18.00
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 230 i området
160 m³ 24.04.2019
kl 09.30
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 227 i området
190 m³ 23.04.2019
kl 18.00
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 226 i området
111 m³ 23.04.2019
kl 13.00

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 10.04.2019

Trafikkomlegging på Rudshøgda

Det blir omlegging av trafikken på Rudshøgda i uke 17, dvs. i uken etter påske. Vær obs på nytt kjøremønster, vær oppmerksom og respekter skiltingen i området. Skiltplan legges ut på vår blogg  https://arnkvern-moelv.veidekke.no/

 


Svein Jarl Caspersen 12.03.2019

Dekkestøp på Nederkvern bru i Brumunddal 18.-19. mars

Storstøpen på Nederkvern bru er planlagt gjennomført fra mandag 18. mars med start kl. 20.00 og hele dagen 19. mars. Støpingen vil foregå i en sammenhengende arbeidsoperasjon.

 


Svein Jarl Caspersen 18.02.2019

Trafikkomlegging på Rudshøgda!

Natt til onsdag 20. februar blir det endringer i trafikkmønsteret på Rudshøgda. Det vil bli etablert rundkjøringer på begge sider av eksisterende bru over E6 og vi ber trafikantene om å være oppmerksomme på endringene og følge skiltingen i området.


Svein Jarl Caspersen 30.01.2019

Skarpsnotunnelen er åpnet!

Natt til 30. januar åpnet ferdig strosset Skarpsnotunnel og omleggingen av E6 på FV 213 er avsluttet. Det er satt opp midlertidig belysning i tunnelen og vi ber trafikantene om å vise hensyn og følge skiltingen i området.


Svein Jarl Caspersen 22.10.2018

 Nytt trafikkmønster på Økelsrud!

Fra tirsdag morgen 23.oktober blir det nytt kjøremønster i krysset på Økelsrud. Vi  ber trafikantene i området om å følge skiltingen på stedet. Dette gjelder også for myke trafikanter som heretter må krysse E6 via Trekanten bru syd for Sangheim bru.


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldendeTidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
I går kl 13.30 228 E6 Arnkvern - Moelv 158 m³
24.04.2019 kl 18.00 229 E6 Arnkvern - Moelv 296 m³
24.04.2019 kl 09.30 230 E6 Arnkvern - Moelv 160 m³
23.04.2019 kl 18.00 227 E6 Arnkvern - Moelv 190 m³
23.04.2019 kl 13.00 226 E6 Arnkvern - Moelv 111 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.