E6 Arnkvern - Moelv

Nærstående sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 18 i området
940 m³ I dag
kl 18.00

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 20.02.2018

Stubbefresing

Arbeid med stubbefresing er igangsatt mellom Økelsrud og Rudshøgda på høyre side av E6. Arbeidene vil ikke påvirke trafikken på E6 i området.


Svein Jarl Caspersen 13.02.2018

Sprengninger på Økelsrud

Det pågår for tiden mindre sprengningsarbeider på Økelsrud i forbindelse med bygging av av- og påkjøringsramper. Sprengningene kan medføre midlertidige stopp i trafikken på E6 og tilstøtende veier i inntil 20 min.


Svein Jarl Caspersen 25.01.2018

Det vil bli utført arbeid med fjerning av midtrekkverk på strekningen mellom Bergshøgda og Nydal.

Arbeidene starter på Bergshøgda natt til mandag 29. januar og vil pågå ut uka. Det vil bli manuell trafikkdirigering på stedet.

Tilsvarende arbeid med fjerning av midtrekkverk vil starte opp på Økelsrud natt til mandag 5. februar og utover uka med manuell dirigering på stedet.


Svein Jarl Caspersen 25.01.2018
Det igangsettes fjellrensk i Nydal på tirsdag 30. januar. Arbeidene på stedet blir kortvarig.

Svein Jarl Caspersen 24.01.2018
Det er igangsatt noe støyende arbeid på E6 på nattestid mellom Neskrysset og Økelsrud. Det skal settes opp supplerende autovern noen steder på strekningen og det skal brukes hydraulisk hammer til arbeidet. Arbeidet sluttføres på formiddagen fredag 26. januar.

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende


Ingen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
22.02.2018 kl 13.37 17 E6 Arnkvern - Moelv 1185 m³
21.02.2018 kl 14.35 16 E6 Arnkvern - Moelv 1188 m³
20.02.2018 kl 13.15 15 E6 Arnkvern - Moelv 926 m³
19.02.2018 kl 14.45 14 E6 Arnkvern - Moelv 959 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.