E6 Arnkvern - Moelv

Nærstående sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 156 i området
181 m³ I dag
kl 18.00
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 157 i området
186 m³ I morgen
kl 10.45
E6 Arnkvern - Moelv
Salve nr 158 i området
155 m³ I morgen
kl 14.45
E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno
Salve nr 97 i området
580 m³ I morgen
kl 15.00

Nylig utførte sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno
Salve nr 96 i området
250 m³ I dag
kl 13.39

Driftsmeldinger

Svein Jarl Caspersen 22.10.2018

 Nytt trafikkmønster på Økelsrud!

Fra tirsdag morgen 23.oktober blir det nytt kjøremønster i krysset på Økelsrud. Vi  ber trafikantene i området om å følge skiltingen på stedet. Dette gjelder også for myke trafikanter som heretter må krysse E6 via Trekanten bru syd for Sangheim bru.


Svein Jarl Caspersen 17.10.2018

Støping av Høksrud bru ved Langbakken

I dag støpes dekket på Høksrud bru på E6 ved Langbakken i Nydal.

Brua vil bli sydgående løp på E6 når den er ferdig. Når brua er ferdig med kantdragere og rekkverk vil Langbakken bli åpnet for alminnelig ferdsel.


Svein Jarl Caspersen 02.07.2018

Oppstart av sprengningsarbeider - Ny Skarpsno tunnel

Sprengningsarbeidene på ny Skarpsno tunnel starter opp tirsdag 3. juli. Det er viktig at beboere i området følger sprengningsleders anvisninger!


Svein Jarl Caspersen 13.06.2018

Asfaltarbeider i Brumunddal 14. juni!

Det vil bli utført fresing og asfaltering av omkjøringsvegen på E6 i området Nederkvern/kryssing av Brumunda i Brumunddal torsdag den 14. juni mellom kl. 10.00 og 15.00.
Arbeidene er planlagt med manuell dirigering og trafikantene må påregne noe ventetid.


Svein Jarl Caspersen 11.06.2018

Til alle myke trafikanter fra Nydal til Moelv

Vi har siste tiden observert at gående og syklende har krysset eksisterende E6 og i tillegg har beveget seg innenfor våre anleggsgrenser, spesielt i Nydal og langs strandsonen i Brumunddal. Dette er strengt forbudt og forbundet med store fare! Vi har store maskiner og annet tungt materiell i drift og konsekvensene kan bli fatale dersom noen kommer i kontakt med store anleggsmaskiner eller tungt anleggsutstyr.

Vi ber derfor turgåere og syklister om å respektere anleggsgjerder, fareskilt og anleggsskilt som er satt opp langs traséen!

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv gjennomføres i tiden Oktober 2017 til Desember 2020. Prosjektet er et BVP Totalentreprise og kontraktssum er 2,3 mrd NOK eks. mva. Traseen fra Arnkvern til Moelv er på 25 km og det skal bygges 4-felt motorveg samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt 1 rasteplass.

Det skal bygges 5 planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder 8 bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Prosjektet har opprettet varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av våre arbeider. Har du spørsmål eller ønsker å varsle oom forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldendeTidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
I dag kl 13.39 96 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 250 m³
14.12.2018 kl 18.23 94 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 261 m³
14.12.2018 kl 18.21 95 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 250 m³
14.12.2018 kl 14.01 93 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 571 m³
14.12.2018 kl 10.48 92 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 250 m³
13.12.2018 kl 16.17 91 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 232 m³
13.12.2018 kl 14.40 90 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 250 m³
13.12.2018 kl 13.00 155 E6 Arnkvern - Moelv 749 m³
13.12.2018 kl 12.37 89 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 571 m³
13.12.2018 kl 12.15 154 E6 Arnkvern - Moelv 672 m³
12.12.2018 kl 18.02 87 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 250 m³
12.12.2018 kl 18.02 88 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 267 m³
12.12.2018 kl 18.00 152 E6 Arnkvern - Moelv 1283 m³
12.12.2018 kl 13.20 86 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 571 m³
12.12.2018 kl 13.00 153 E6 Arnkvern - Moelv 1074 m³
12.12.2018 kl 11.05 85 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 290 m³
11.12.2018 kl 21.27 83 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 250 m³
11.12.2018 kl 18.00 149 E6 Arnkvern - Moelv 1249 m³
11.12.2018 kl 16.03 82 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 571 m³
11.12.2018 kl 14.45 151 E6 Arnkvern - Moelv 129 m³
11.12.2018 kl 13.05 81 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 250 m³
11.12.2018 kl 13.05 84 E6 Arnkvern - Moelv, Tunnel Skarpsno 290 m³
11.12.2018 kl 10.45 150 E6 Arnkvern - Moelv 131 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.