E18 Kjørholt og Bamble tunneler

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Reidar Løvhaugen 26.10.2017

Status

I eksisterende Bamble og Kjørholt tunneler er vi ferdig med 40% av bergsikringsarbeidene.

Vi har sprengt 300 meter i de nye tunnelene. Vi har startet sprengningsarbeider i dagsone Bamble Nord.

Sprengningsarbeider vil normalt foregå mellom kl.06:00-23:00. Sprengningsarbeider i midten av Kjørholttunnelen vil også utføres etter kl 23 på hverdager. Det jobbes lange dager for å ferdigstille arbeidene raskest mulig.


Reidar Løvhaugen 26.10.2017

Status

I eksisterende Bamble og Kjørholt tunneler er vi ferdig med 40% av bergsikringsarbeidene.

Vi har sprengt 300 meter i de nye tunnelene. Vi har startet sprengningsarbeider i dagsone Bamble Nord.

Sprengningsarbeider vil normalt foregå mellom kl.06:00-23:00. Sprengningsarbeider i midten av Kjørholttunnelen vil også utføres etter kl 23 på hverdager. Det jobbes lange dager for å ferdigstille arbeidene raskest mulig.


BlastManager 13.09.2017
Her blir det fortløpende lagt ut driftsmeldinger for dette prosjektet.

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

I forbindelse med rehabilitering av Kjørholt- og Bambletunnelen skal det også bores og sprenges for parallelle nye tunnelløp, totalt ca 2800 meter. Det vil også foregå noe sprengningsarbeider i dagsonene.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt på telefonnummeret under.
TelefonNye Veier AS:  977 88 689

Telefon Hæhre Entreprenør AS: 459 19 833

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel 30minutter før sprengning.
Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.
Ingen dokumenter

Ingen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.