ByggHaugesund 2020

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Andreas Hunsbedt 16.04.2018

Hei

Da har den nye boreriggen med støydempet bortårn og tilleggs-støvsuger ankommet prosjektet. Vi bruker ettermiddagen i dag på å rigge dette utstyret opp og testkjøre det, så vil vi starte produksjonsboring i morgen.

 

Når det gjelder sprenging vil vi fyre første salve i morgen kl. 12.00. Ellers vil vi i hovedsak benytte klokkeslettene 12.00 og 17.00 til sprengning.

Vi vil sende ut vakter/postere i forkant av hver sprengning for å se til at det ikke er folk innenfor det som regnes som risikoområde, i tillegg vil det bli gitt lydsignal - støtvis signal før sprengning og et langt, sammenhengende etter, for å varsle at sprengningen er over.

 

Det er mulig å melde seg på SMS-varsling her på denne siden. Du vil da få varsling om alle planlagte sprengninger i forkant


Andreas Hunsbedt 13.02.2018

Hei

En forenklet fremdriftsplan for våre arbeider på Bygg2020 er nå klar til å legges ut her. Funksjonen for å laste opp dokumenter er visst ikke oppe og går enda men så snart den er det blir planen lagt ut.

Denne planen vil ikke gi noe detaljert innsyn i arbeidene våre. Den er kun ment for å gi et tidsperspektiv for de ulike hovedaktivitetene.

 

Av pågående arbeider kan det nevnes grøftetrase i Årvikgata, bortkjøring av jord- og løsmasser, forberedende arbeid for riving og forberedende arbeid for boring og sprenging.

 

Nye aktiviteter som er verdt å nevne er oppstart rivearbeid på P-huset tidlig i uke 8. Når dekket på P-huset er tatt ned fortsetter vi med riving av 3 bolighus langs Vestsiden av tiltaksområdet.


SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Risa AS vil starte sine anleggsarbeider i begynnelsen av januar 2018.
Det vil være aktivitet på anlegget Mandag til fredag 07.00-19.00
Sprengningsaktivitet er planlagt startet i April og vil fortsette ut året.

Vi vil komme tilbake med mer oppdatert informasjon ved oppstart Sprengningsarbeider


Nabokontakt

Kontaktperson for prosjektet er Vidar Støyva Tlf 91190991

Varslingsrutine

Beskriv varslingsrutine


Ingen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.