Breivikbotn fiskerihavn - Lillehavet

Nærstående sprengninger

ProsjektVolumTidspunkt
Breivikbotn Fiskerihavn - Lillehavn (Lillehavet)
Salve nr 33 i området
1542 m³ I morgen
kl 14.00

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende. Det blir plassert ut vakter som forhindrer ferdsel inn i området rett før og under sprengninger. Pulserende sirene brukes også før hver sprengning.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Bjørnar Opgård eller Jan Ole Parken hos Jan Opgård As på telefon 41415544 eller 97066998 eller e-post bjornar@joas.no / jparken@online.no.

Om prosjektet

Kystverket skal utvide havnearealet i Breivikbotn fiskerihavn gjennom en utbygging av Lillehavet.

Tiltaket består av to deler; utbygging og merking.

Utbyggingen omfatter utdyping, bygging av molo, fyllinger og båtopptrekk, deponering av overskuddsmasser, samt omlegging av vann og avløp. Anleggsarbeidet har forventet oppstart i april 2019 og er planlagt ferdigstilt i 2019.

Merkingen som består av oppføring av navigasjonsinnretninger for å markere innseilingen er planlagt utført i slutten av 2019 eller starten av 2020.

Følg også prosjektet på Kystverkets hjemmesider: https://www.kystverket.no/breivikbotn
Eller på Facebook: https://www.facebook.com/breivikbotn
Ingen dokumenter

TidspunktSalve nrProsjektområdeVolum
15.10.2019 kl 15.00 32 Breivikbotn Fiskerihavn - Lillehavn (Lillehavet) 1734 m³
14.10.2019 kl 16.15 31 Breivikbotn Fiskerihavn - Lillehavn (Lillehavet) 1733 m³

Listen viser historikk for siste 7 dager.