Planfri krysning RV 13 Bjørgum

Nærstående sprengninger

Ingen planlagte sprengninger

Nylig utførte sprengninger

Ingen sprengninger utført nylig

Driftsmeldinger

Blastmanager 20.11.2014
Her blir det fortløpende lagt ut driftsmeldinger for dette prosjektet.

SMS varsling

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Nabokontakt

Informasjon om nabokontakt

Varslingsrutine

Beskriv varslingsrutine

Ingen dokumenter

Ingen historikk

Listen viser historikk for siste 7 dager.