Nabovarsling.no har for øyeblikket følgende aktive prosjekter:

E134 Trollerudmoen - Saggrenda
E18 Tvedestrand-Arendal
E18 Rugtvedt - Dørdal
Krøgenes - Longum
TGB Smestad - Sogn
E6 Arnkvern - Moelv
E6 Soknedal
Krokstadøra
Åstfjordkryssinga
PNB - Taraldrud
Jørihaugen VVA
Sidetak Melvatnet
Tunnel Myrene
Rasvoll Vallabøen
Stavanger Universitetssykehus K 7801
Coop Langhus
FV17 Østvik-Beitstadsundet
Tønsbergprosjektet
Åseral Nord Tunnel
Skoglundkollen VVA
Utbygging Drammen-Kobbervikdalen
Økern Portal
E39 Kristiansand Vest - Mandal øst
Sogn transformatorstasjon
Nordøyvegen
Ringveien 2, Tranby
D16 Fyllingsdalen
Breivikbotn fiskerihavn - Lillehavet
Fv.453 - Skogbygdsvegen
E39 Mandal øst – Mandal by
Utbygging Sandbukta – Moss – Såstad