Nabovarsling.no har for øyeblikket følgende aktive prosjekter:

E39 Eiganestunnelen
Veg Fardal - Mannsverk
Planfri krysning RV 13 Bjørgum
E134 Myntbrua – Trollerudmoen
Amalienborg Aveny II