Nabovarsling.no har for øyeblikket følgende aktive prosjekter:

E134 Myntbrua – Trollerudmoen
Amalienborg Aveny II
E134 Trollerudmoen - Saggrenda
E18 Tvedestrand-Arendal
Holteskogen Eiendom AS
Tinnlund park
E18 Rugtvedt - Dørdal
VA Sorgenfri
Krøgenes - Longum
Lian. Kastvollen
E18 Kjørholt og Bamble tunneler
TGB Smestad - Sogn
E6 Kolomoen - Arnkvern
E6 Arnkvern - Moelv
E6 Soknedal
ByggHaugesund 2020
Krokstadøra
Åstfjordkryssinga
PNB - Taraldrud
Jørihaugen VVA
Sidetak Melvatnet
Tunnel Myrene
Rasvoll Vallabøen
Stavanger Universitetssykehus K 7801
Coop Langhus
FV17 Østvik-Beitstadsundet
Tønsbergprosjektet
Åseral Nord Tunnel
Skoglundkollen VVA
Utbygging Drammen-Kobbervikdalen
Vestsiden Fjeldberg
Økern Portal
E39 Kristiansand Vest - Mandal øst
Sogn transformatorstasjon
Nordøyvegen
Vedlikehold av FV 124
Ringveien 2, Tranby
D16 Fyllingsdalen
Breivikbotn fiskerihavn - Lillehavet
Fv.453 - Skogbygdsvegen